ВЕСТИ

ЗДРАВЈЕ А-Ш

ИСХРАНА

ФАРМАЦИЈА

ЖИВОТ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Рамни стапала кај возрасни

Рамното (спуштено) стапало е најчест деформитет во пределот на стапалото Проблемот со рамните стапала е чест и во возрасната популација. Статистичките податоци и покрај тоа...

Примена на ласер во стоматологијата

Од 1960год. кога Мејмен официјално го претставил првиот ласер, до денес развиени се стотина различни типови ласерски системи за примена во индустријата и стоматологијата....

Хемороидални јазли

Хемороидите претставуваат варикозно проширување на plexus haemorrhoidales submucosa (внатрешни хемороиди) или plexus haemorrhoidales externus (надворешни). Хемороидалните јазли претставуваат комплeкс на артериовенски анастомози. Поделбата е извршена спрема аналниот отвор....