Импресум

Издавач

 • ДПТУ “ДИАПАЗОН” ДООЕЛ, Скопје

Главен и одговорен уредник:

Петар Попоски

Редакција

 • Проф. д-р Драган Даниловски
 • Д-р Александар Милосавлевиќ
 • Д-р Александра Крнинова
 • Д-р Анџела Витанова
 • Д-р Ангел Стефанов
 • Д-р Ангела Златковска
 • Д-р Ариф Арифи
 • Д-р Билјана Јованоска Димитровска
 • Прим. д-р Благица Манчева
 • Д-р Благоја Лазовски
 • Д-р Благоја Стефановски
 • Д-р Бојан Шешоски
 • Д-р Бојан Ангеловски
 • Д-р Бурим Шабани
 • Д-р Дарко Стојановски
 • Д-р Давор Спалевиќ
 • Д-р Димитрие Пашанку
 • Д-р Дона Малковска
 • Д-р Елена Јевтиќ
 • Д-р Елена Радеска
 • М-р Елизабета Панчевска
 • Д-р Филип Конески
 • Д-р Фросина Дајо
 • Д-р Ѓорѓи Коњановски
 • Д-р Гордана Шалиевска
 • Д-р Христијан Димитровски
 • Д-р Илија Келепуровски
 • Д-р Илина Гаџевска
 • Д-р Ирина Беде Спалевиќ
 • Д-р Иван Арангелов
 • Д-р Јасна Анастасовска
 • Д-р Јорданка Маџоска
 • Д-р Јулијана Кралева – Јанкуловска
 • М-р Јулијана Златева
 • Д-р Катерина Дамевска
 • Д-р Катерина Петровска
 • Д-р Корнелија Ѓорѓиеска
 • Д-р Кристина Денчовска
 • Д-р Кристина И. Стојаноска – Алоска
 • М-р Лидија Николоска – Пешталеска
 • Д-р Љиљана Хаџи Меновска
 • Д-р Љубица Миќуновиќ
 • М-р Љупчо Јанковски
 • Д-р Маја Божиновска Смическа
 • Д-р Маја Киселинова
 • Д-р Марија Димитријевска
 • Д-р Марија Јакимовска
 • Д-р Марија Станоевска
 • Д-р Марина Прентовска
 • Проф. Д-р Миле Д. Миќуновиќ
 • Д-р Мирослав Бошковски
 • Д-р Моника Самарџиоска
 • Д-р Наталија Цоклеска
 • Д-р Ненад Лазаров
 • Д-р Огнен Шешоски
 • Д-р Памела Илиоска
 • Д-р Петар Вршковски
 • Д-р Павлина Будиќ
 • Д-р Роберт Николовски
 • Д-р Сара Кочишки Адирман
 • Д-р Симона Јовчевска
 • Д-р Слаѓана Пашовска
 • Д-р Славица Доковска
 • М-р Соња Пецевска
 • Д-р Софија Тодоровска
 • Прим. д-р Соња Петровска
 • Д-р Стеван Цветкоски
 • Д-р Страхил Тодоров
 • М-р Тоше Дерменџиев
 • Д-р Валентина Нејашмиќ Ристовска
 • Д-р Васко Демјански
 • Д-р Ведран Стојановиќ
 • Д-р Венцислав Божиновски
 • Д-р Владимир Димитровски
 • Д-р Зоран Јаневски